Najważniejsze byś był zdrowy i bezpieczny

Opieka medyczna

w zgodzie z aktualnymi wytycznymi

Opieka medyczna

w zgodzie z aktualnymi wytycznymi

Najważniejsze byś był zdrowy i bezpieczny

Poniższe informacje są aktualizowane na bieżąco

Aktualizacja od 7 października

Szanowni Państwo,


w trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) wydanymi w związku z epidemią koronawirusa, oraz z ustawą z dnia 31 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w oddziałach enel-med wprowadziliśmy specjalne procedury związane z obsługą pacjentów.

 • alergologia
 • choroby zakaźne
 • dermatologia
 • diabetologia
 • dietetyka
 • endokrynologia
 • gastrologia
 • ginekologia
 • hematologia
 • hepatologia
 • interna
 • kardiologia

W Call center, w kanałach zdalnych oraz na recepcji prowadzimy ankietę epidemiologiczną, celem pokierowania osób z objawami infekcji ( temperatura >38, kaszel, utrata węchu, smaku) na Teleporadę i e-wizytę, by dopiero po kwalifikacji lekarskiej podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w Oddziale.


W uzasadnionych przypadkach lekarz podczas Teleporady wystawi Pacjentowi elektroniczne skierowanie. W celu umówienia Wizyty po Teleporadzie, prosimy o kontakt z Call center powołując się na wystawione skierowanie.


Obszarem w którym utrzymujemy konieczność kwalifikacji podczas Teleporady każdego pacjenta jest „Pediatria dzieci chore”.


Dla Państwa bezpieczeństwa, niezmiennie rekomendujemy korzystanie z dostępnych Teleporad lub e-wizyt, aby minimalizować ilość osób jednoczasowo przebywających w naszych Oddziałach.


Teleporady realizujemy w poniższych specjalnościach :

 • laryngologia
 • nefrologia
 • neurochirurgia
 • neurologia
 • okulistyka
 • ortopedia
 • pediatria
 • psychiatria
 • psychologia
 • pulmonologia
 • reumatologia
 • urologia

Teleporady i wizyty w oddziałach

W związku z sukcesywnym odmrażaniem gospodarki i łagodzeniem restrykcji wróciliśmy do świadczenia wizyt stacjonarnych w większości specjalności lekarskich bez konieczności poprzedzania wizyty Teleporadą.


Wizyty można umówić we wszystkich kanałach kontaktu z nami:

 • przez aplikację
 • system on-line
 • kontakt z Call center

Teleporady dostępne są dla pacjentów z całej Polski.


Aby wszyscy pacjenci otrzymali do nich dostęp, uruchomiliśmy specjalną stronę https://teleporady.enel.pl, na której informujemy jak umówić się na teleporadę. Jeśli pacjent nie ma usługi w pakiecie lub nie ma pakietu, uzyska informacje w jaki sposób może szybko skorzystać z teleporady i dokonać płatności.

Obowiązuje od 7 października

E-wizyty

Każdego dnia zwiększamy ilość dostępnych specjalistów w ramach e-wizyt (konsultacje w formie czatu, wideo lub telefonicznie), z których mogą Państwo korzystać przez aplikację lub system on-line.


Aktualnie realizujemy e-wizyty w następujących specjalizacjach:

 • alergologia
 • choroby zakaźne
 • dermatologia
 • diabetologia
 • dietetyka
 • endokrynologia
 • gastrologia
 • ginekologia
 • hematologia
 • hepatologia
 • immunologia
 • interna
 • kardiologia
 • laryngologia
 • medycyna estetyczna
 • nefrologia
 • neurochirurgia
 • neurologia
 • okulistyka
 • onkologia
 • ortopedia
 • pediatria
 • położnictwo
 • proktologia
 • psychiatria
 • psychologia
 • pulmonologia
 • reumatologia
 • urologia

Ponownie realizujemy szeroki zakres usług w naszych oddziałach. Wyjątek, z uwagi na wytyczne epidemiologiczne, stanowią:

Usługi realizowane w trybie stacjonarnym

 • Badanie spirometrii, test wodorowy, próba wysiłkowa

Obowiązuje od 6 sierpnia

Skierowania elektroniczne na badania laboratoryjne, diagnostyczne i rehabilitację, których ważność upływa w okresie trwającej epidemii nadal obowiązują. Pacjenci będą mieli 90 dni na ich realizację od zakończenie stanu epidemii.

Termin ważności skierowań na badania

Medycyna pracy

W związku z ogłoszoną epidemią i wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dostosowaliśmy zasady w zakresie organizacji badań profilaktycznych:

 • badania okresowe, których ważność skończyła się po 7 marca, są ważne przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego bądź stanu epidemii.
 • badania wstępne i kontrolne realizujemy od początku epidemii w trybie ciągłym.

Od 27 maja w związku z łagodzeniem obostrzeń epidemiologicznych wracamy do realizacji badań medycyny pracy w trybie stacjonarnym, poprzedzonych każdorazowo ankietą epidemiologiczną. W przypadku wybranych badań kontrolnych możemy zalecić kontakt z lekarzem w trybie teleporady.

Realizacja badań w placówkach partnerskich


W placówkach partnerskich badania medycyny pracy są realizowane według zasad obsługi pacjenta przyjętych przez daną placówkę.


Jeśli chcą Państwo skorzystać z medycyny pracy w placówce partnerskiej, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny bezpośrednio z placówką, aby potwierdzić możliwość realizacji badań i sposób świadczenia usług. Dane kontaktowe wszystkich placówek współpracujących z enel-med znajdują się na naszej stronie.

Od 27 maja rozpoczynany kontakt z pracownikami, których pracodawcy lub sami pracownicy przesłali do nas skierowania na badania okresowe w okresie ostatnich dwóch miesięcy. Zależy nam na rozpoczęciu wykonywania badań okresowych, by uniknąć kumulacji ilości badań do wykonania, po zakończeniu okresu epidemii. Pracownikom z nowo wystawionymi skierowaniami, kontaktującymi się z naszym Call center po 27 maja od razu zaproponujemy termin badania okresowego.

Prosimy o przekazanie skierowania na badania medycyny pracy bezpośrednio do pracownika. Oryginał skierowania będzie dokumentem niezbędnym podczas realizacji ścieżki badań w Oddziale. Orzeczenie lekarskie zostanie przekazane bezpośrednio pracownikowi w celu dostarczenia do pracodawcy.

Aktualizacja 23 września

Stomatologia

Po ponad trzech miesiącach ograniczeń Kliniki enel-med stomatologia na terenie całej Polski wracają w pełni do świadczenia stacjonarnych usług medycznych.


Obecnie zapraszamy wszystkich pacjentów z rozpoczętymi procesami leczenia, które z uwagi na okres obostrzeń zostały przesunięte, jak i nowych pacjentów, którzy wymagają leczenia stomatologicznego.


Aktualnie realizujemy leczenie w pełnym zakresie, tj.:

 • stomatologii zachowawczej dla dorosłych i dzieci
 • implantologii
 • protetyki
 • ortodoncji
 • endodoncji
 • periodontologii
 • stomatologii estetycznej
 • chirurgii stomatologicznej
 • chirurgii szczękowej
 • higieny jamy ustnej
 • diagnostyki stomatologicznej
 • RTG stomatologicznego

Stomatologia jest obszarem medycyny, w którym od zawsze bardzo dużą wagę przykładaliśmy do bezpieczeństwa epidemiologicznego.


Nasze procedury postępowania były tworzone w oparciu o najwyższe standardy epidemiologiczne.

Od 27 lat każdemu pacjentowi gwarantujemy sterylny komplet narzędzi oraz stosujemy, tu gdzie to możliwe, sprzęt jednorazowego użytku.

Mamy opracowane procedury w zakresie higieny narzędzi oraz dekontaminacji gabinetów. Personel stomatologiczny działa zgodnie z tymi wytycznymi od lat.


Stosowanie środków ochrony osobistej również jest standardem i normą już od okresu nauki, a u nas zawsze był przestrzeganym i rzetelnie nadzorowanym obszarem. Teraz w okresie pandemii dodatkowo zmodyfikowaliśmy nasze procedury wewnętrzne dostosowując je do jeszcze bardziej rygorystycznego reżimu epidemiologicznego oraz zaleceń Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.


Wyposażyliśmy personel w dodatkowy sprzęt ochronny, wydłużyliśmy długość wizyty, aby po każdym pacjencie mieć czas na pełną dezynfekcje pomieszczeń, prowadzimy kontrolę epidemiologiczną w stosunku do pacjentów i personelu. Działania te realizowane są w celu wyeliminowania prawdopodobieństwa zakażenia u którejkolwiek ze stron.


Na bieżąco śledzimy wytyczne rządu i Towarzystw Stomatologicznych, Krajowych Konsultantów by móc w sposób bezpieczny dalej kontynuować świadczenie usług stomatologicznych.


Dla wygody pacjentów przywróciliśmy również możliwość umawiania usług przez aplikację i on-line.

Obowiązuje od 6 sierpania

Rehabilitacja

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w oddziałach przyjmowaliśmy:

 • pacjentów ze skierowaniem na rehabilitację w trybie pilnym,
 • pacjentów pooperacyjnych wymagających rehabilitacji w celu utrzymania rezultatów operacji,
 • pacjentów pourazowych,
 • pacjentów w stanach bólowych (gdzie leczenie farmakologiczne nie przynosi poprawy).

Od 4 maja zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia przywróciliśmy obsługę wszystkich pacjentów wymagających rehabilitacji, na podstawie skierowania od lekarza lub bez skierowania w Poradni bólu pleców więcej informacji na stronie poradni bólu pleców.


Naszym celem jest kontynuowanie rozpoczętych procesów rehabilitacyjnych u pacjentów, którzy musieli przerwać rehabilitację, w wyniku wprowadzenia stanu pandemii Covid-19.


Dla osób preferujących pozostanie w domu, nadal realizujemy wdrożone w ostatnich tygodniach teleporady z fizjoterapeutami.

Podczas teleporady fizjoterapeuta przedstawi zalecenia terapeutyczne oraz zaproponuje indywidualny program ćwiczeń w wersji elektronicznej (pdf) oraz multimedialnej za pomocą aplikacji mobilnej. Zalecone ćwiczenia powinny być wykonywane przez pacjenta w domu, z wykorzystaniem intuicyjnej aplikacji. W trosce o zdrowie pacjenta, w ciągu siedmiu dni od teleporady fizjoterapeuta ponownie skontaktuje się i zweryfikuje skuteczność ćwiczeń oraz przekaże dalsze wskazówki. Wszystko to bez wychodzenia z domu.

Teleporadę można zarezerwować poprzez call center, aplikację, system on-line lub dokonać zakupów naszym w e-sklepie

Obowiązuje od 4 maja

W naszych oddziałach zostały wprowadzone procedury bezpieczeństwa zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.


Po wejściu do oddziału pacjentów prosimy o:

Procedury bezpieczeństwa w oddziałach

 • zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk,
 • zgłoszenie się na obowiązkowy pomiar temperatury w strefie recepcyjnej,
 • zachowanie odległości min. 1,5 m od pracowników recepcji oraz innych pacjentów,
 • potwierdzenie obecności w oddziale w aplikacji mobilnej, w której przed otrzymaniem numeru gabinetu pacjent wypełnia ankietę epidemiologiczną,
 • dla pacjentów jeszcze nie posiadających aplikacji udział w ankiecie epidemiologicznej u pracownika recepcji, pobranie loginu do aplikacji mobilnej
 • w celu minimalizacji czasu spędzonego w oddziale umawianie kolejnych wizyt i badań poprzez aplikację, system on-line lub Call center
 • płatność za usługi kartą.

Punkty pobrań i gabinety zabiegowe oraz opieka nad kobietami w ciąży

W celu zminimalizowania ilości osób przebywających jednocześnie w placówce, przed udaniem się na badania prosimy Pacjentów o umówienie pobrania na konkretną godzinę korzystając z :

 • Warszawa: oddział Domaniewska codziennie 7.00-12.00
 • Warszawa: oddział Galeria Północna pn, śr, pt 7.00-12.00
 • Kraków: oddział Wadowoicka wtorek, czwartek 7.00-12.00
 • Łódź: oddział Manufaktura piątek 8.00-12.00
 • Wrocław: oddział Szczytnicka wtorek 8.00-12.00
 • Gdańsk: oddział Grunwaldzka piątek 7.00-12.00
 • Gdynia: oddział Alfa Plaza piątek 7.00-12.00
 • Katowice: oddział Chorzowska wtorek 7.00-12.00
 • Poznań: oddział Kupiec Poznański piątek 8.00-12.00

Ciąża to bardzo ważny czas w życiu każdej kobiety i zdajemy sobie sprawę , jak trudna dla przyszłych rodziców może być obecna sytuacja.


Dlatego uruchomiliśmy specjalną INFOLINIĘ DLA PRZYSZŁYCH MAM 22 23 07 043

 • w trybie cito,
 • w trybie pilnym,
 • w ramach medycyny pracy,
 • u kobiet w ciąży,
 • w trybie standard w przypadku konieczności monitorowania stanu zdrowia, efektów i kontynuacji leczenia,

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa epidemiologicznego prosimy o zgłaszanie się na pobrania nie wcześniej niż 5 minut przed umówionym terminem badania.

Osobę towarzyszącą/opiekuna zapraszamy do oddziału jeśli pacjentem jest dziecko, osoba niepełnosprawna lub osoba starsza. W takiej sytuacji personel przeprowadzi ankietę epidemiologiczną zarówno pacjentowi jak i osobie towarzyszącej/opiekunowi.


W trosce bezpieczeństwo kobiet ciężarnych, do obsługi przyszłych mam dedykowaliśmy wybrane oddziały oraz dni.


Badania laboratoryjne realizujemy:

Obowiązuje od 25 czerwca

Naszym celem jest zapewnienie opieki medycznej dla kobiet ciężarnych, zgodnej z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Pod tym numerem nasi konsultanci udzielą niezbędnych informacji i odpowiedzą na wszelkie pytania związane z wizytami w placówce, pobieraniem krwi czy badaniami USG. W trosce o bezpieczeństwo Wasze i maluszków pomożemy zaplanować i skoordynować wizyty związane z prowadzeniem ciąży:

Szczepienia

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych pacjentów oraz troskę o ich zdrowie postanowiliśmy realizować szczepienia pomimo stanu epidemii. Nasza decyzja wynika ze świadomości, jak ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa jest realizacja kalendarza szczepień, a jej brak może narazić szczególnie niemowlęta na ryzyko rozwoju groźnych zakażeń bakteryjnych w tym pneumokokowych, meningokokowych, rotawirusowych czy pałeczką krztuśca. Dlatego pomimo epidemii rekomendujemy realizację szczepień obowiązkowych, zalecanych oraz szczepień poekspozycyjnych przeciw wściekliźnie, ospie wietrznej, odrze i tężcowi.


Ostateczna decyzja, co do realizacji usługi należy do Państwa, my ze swojej strony zapewnimy realizację szczepień z zachowaniem wszystkich procedur epidemiologicznych. Zostały przygotowane specjalnie wydzielone oddziały i gabinety, personel -lekarz, pielęgniarka i recepcja dedykowany tylko dla realizacji szczepień. Na dzień przed umówioną wizytą pielęgniarka zadzwoni do Państwa w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. Poprosimy o dojazd do nas własnym środkiem transportu i zgłoszenie się do placówki tylko wtedy gdy w Państwa rodzinie i najbliższym otoczeniu nie ma nikogo z objawami infekcji. Na wizytę zapraszamy bez osoby towarzyszącej, w przypadku dzieci zapraszamy jednego rodzica.

Szpital Centrum

W czasie pandemii koronawirusa Szpital Centrum pracuje w ograniczonym zakresie, niemniej codziennie wykonujemy zabiegi, które nie mogą czekać na później – ze względu na wskazania medyczne. Wszystko przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.


W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną ograniczaliśmy zabiegi w Szpitalu Centrum do jednej sali operacyjnej. Każdego dnia przeprowadzamy tam trzy zabiegi z zakresu ortopedii i neurochirurgii; w przypadkach, które nie mogą czekać na później. Operacje planowe zostały przełożone na późniejsze terminy.


Każdy zabieg przeprowadzany jest przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dotyczy to zarówno pacjentów, jak i całego personelu medycznego.


Uwaga! Każda operacja jest poprzedzona testem metodą RT-PCR na obecność COVID-19. To test genetyczny, posiadający rekomendację Światowej Organizacji Zdrowia, służący do wykrycia obecności wirusa SARS-CoV-2. Badanie diagnostyczne jest wykonywane poprzez pobranie wymazu z gardła/nosogardzieli pacjenta.

 • każda wizyta przedoperacyjna jest poprzedzona wywiadem epidemiologicznym
 • istnieje możliwość przeprowadzenia wstępnej konsultacji anestezjologicznej przez telefon
 • przy wejściu do Szpitala Centrum oraz na terenie całego budynku znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk
 • każdy pacjent zgłaszający się do Szpitala Centrum ma wykonywany pomiar temperatury, a następnie otrzymuje jednorazowy zestaw do ochrony osobistej: rękawiczki i maseczkę chirurgiczną
 • personel Szpitala Centrum jest wyposażony w jednorazowe maseczki, fartuchy flizelinowe, czepki, rękawiczki, plastikowe osłony na twarz (przyłbice) oraz płyn do dezynfekcji
 • w trakcie wizyty w Szpitalu Centrum pacjent ma kontakt tylko z personelem niezbędnym do jego leczenia
 • przed przystąpieniem do każdego zabiegu, raz jeszcze sprawdzamy stan zdrowia każdego pacjenta i wszystkich pracowników
 • w Szpitalu Centrum obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin oraz opuszczania sal przez pacjentów; każda sala pozabiegowa jest salą jednoosobową
 • Szpital Centrum jest wyposażony w urządzenia do fumigacji, które niwelują wirusy, bakterie oraz inne drobnoustroje

Równocześnie, przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa dostosowanych do aktualnych wytycznych sanitarno-epidemiologicznych, w Szpitalu Centrum przeprowadzamy badania diagnostyczne: rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, USG.


Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 230 70 07 lub 22 431 66 26.

Obowiązuje od 28 sierpnia

Copyright © Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Wszelkie prawa zastrzeżone